TaPas for Organisations T4-O

Ontdek de professionele talenten van je organisatie, laat ze tot volledige ontplooiing komen zodat de realisatie van hun potentieel een toegevoegde waarde heeft voor het bereiken van de doelstellingen van je organisatie.

Waarom talenten en hun energie meten en voelbaar maken op elk niveau van je organisatie?

Elke organisatie beschikt over talenten waarmee ze zich concurrentieel kan onderscheiden. Die talenten geven vaak energie, zeker wanneer de juiste structuur wordt gecreëerd. Ze zijn daarom goed voor zowel de organisatie als voor de werknemers die samen de organisatie vormen. Toch is het in de praktijk vaak moeilijk om deze talenten te ontdekken en in de juiste balans te brengen om de meerwaarde in de organisatie te realiseren. Hoe ontdekt men talenten in de organisatie? Welke talenten hebben een meerwaarde voor het bereiken van de doelstellingen? En hoe kan men voorkomen dat de organisatie haar eigen talenten negeert door de dagelijkse beslommeringen?

De praktijk laat zien dat vele organisaties geen optimaal gebruik maken van hun aanwezige talenten. Hierdoor gebruiken ze niet het volledig potentieel om op een proactieve manier veranderingen door te voeren die noodzakelijk zijn in de “constant change”, binnen en buiten organisaties.


TaPas for Organisations T4-O

WAARGENOMEN GRAAD VAN VOLLEDIG POTENTIEEL VAN UW ORGANISATIEHoe onderscheidt de T4-O zich?

De T4-O is uniek op de markt: het peilt niet alleen naar de ziel van de organisatie, naar wat ze is of kan zijn, maar ook hoe getalenteerd ze is in wat ze doet of kan doen om sneller impact te hebben in deze wereld van verandering.


Wat doet de T4-O?

De unieke methodologie van T4-O geeft je organisatie een integrale inzage in het scala aan mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om tot haar vol potentieel te komen. Met een consistent en uniek plan van aanpak worden de verschillende stappen in kaart gebracht. Startend vanuit de reden van het bestaan van de organisatie (ook wel CORE-Business genoemd), gaat men de nodige focussen en strategieën exploreren, rekening houdend met de interne en externe factoren. Hieruit worden de groeimogelijkheden van de organisatie voorgesteld en gelinkt aan het aanwezige potentieel om snel tot resultaten te komen.

Daarnaast wordt ook bekeken wat de impact van de organisatie hierdoor kan zijn, intern en extern. De T4-O evalueert ook de maturiteit van een al dan niet motiverende werkomgeving, en maakt patronen zichtbaar die de identiteit van de organisatie nu reeds bepalen of kunnen bepalen in de toekomst. De resultaten van de T4-O bieden verschillende inhoudelijk relevante en inspirerende perspectieven waardoor de organisatie in de toekomst zou kunnen functioneren ‘at full potential’. Een high-level overzicht kan reeds na een halve dag.

Vaak ontstaat hieruit een heldere, integrale dialoog, onder meer met volgende vragen (Golden Circle to full Potential of Your Organisation):

  1. Waarom bestaat de organisatie?
  2. Waarop kan ze strategisch focussen, gegeven bepaald bewustzijn over haar uniciteit?
  3. Waarop kan ze strategisch focussen, vertrekkend vanuit een bepaald bewustzijn over haar uniciteit?
  4. Hoe kan de organisatie groeien naar haar volle potentieel vanuit een bepaald bewustzijn en een bepaalde strategische focus?Voor wie is de T4-O bedoeld?

Voor elke leider die het belangrijk en waardevol vindt dat de organisatie zich ten volle bewust is van haar unieke mix van energiegevende talenten, de juiste structuur wil creëren om via het volledige potentieel zo nog beter uitgerust te zijn voor actuele en toekomstige uitdagingen en veranderingen.


evenementen

  • Geen evenementen