over TaPasCity – Talent en PassieTaPasCity is ontstaan uit het verlangen om bij ieder mens (van jong tot oud) het aanwezige talent te ontdekken en te laten ontwaken waardoor ieder zijn persoonlijk geluk en succes kan bereiken.

missie

Binnen TaPasCity zijn we ervan overtuigd dat iedere persoon, ieder kind, het recht heeft om zijn unieke waarde te leren kennen en op een persoonlijke manier te mogen inzetten.
TaPasCity is een organisatie met een unieke missie.
Zij wil vanuit haar overtuiging dat elke mens unieke talenten heeft, meerwaarde helpen creëren (genereren) in hun leefwereld.

Die meerwaarde wordt gerealiseerd door de unieke waarde van iemand ( een combinatie van zijn doel, passie, talent en onderbewuste controlemechanismen) te helpen ontdekken, vrijmaken en verbinden zodat deze persoon een uniek verschil kan neerzetten in de organisatie waarin hij/zij werkt of in de omgeving waarin hij/zij een impact heeft.Vanuit deze missie wil TaPasCity samenwerken met individuen en organisaties rond waardengeneratie.
Dit impliceert dat TaPasCity zowel het individu, de professional als de organisatie begeleidt bij het genereren van meerwaarde in de meervoudige zin van het woord (waardenbewustzijn, resultaatsgerichtheid, constructief onderscheidendheid).

In die zin streeft TaPasCity in haar missie een duidelijke resultaatsverbintenis na. Die meerwaarde helpen realiseren doet zij door mensen en organisaties inzicht te geven in hun talent en passie (TaPas), hen te helpen reflecteren over hun kernwaarden en kernenergie en hen uit te dagen zichzelf of de organisatie zodanig vorm te geven dat het aanwezige potentieel voluit kan stromen in de richting van succes.Om deze missie waar te maken wil TaPasCity een organisatie zijn van mensen die met ervaring en inspiratie hun eigen waarden willen en kunnen verbinden met de waarden van de organisatie. Vanuit die innerlijke verbinding op niveau van waarden wordt samen bepaald wat we willen doen en hoe we dat willen doen.De kernenergie van TaPasCity zou ‘aardse bevlogenheid’ kunnen zijn, knipogend naar Amelia Earhart (beroemde Amerikaanse vliegenierster). De kernerngie verbindt twee kernwaarden die essentieel zijn om een verschil te maken:

  • aarde, aards, aarding: begronding (wortels), grondig (degelijk, kwaliteitsvol, naar de diepte), realistisch,…
  • bevlogenheid: inspiratie (missie en waarden), energie, beweeglijk, dynamisch, organisch van vorm,…Vanuit deze waarden, en de wisselwerking, kunnen we samen met onze partners waarde-generatoren zijn vanuit een sterk waarden-gedreven onderbouw.


Tapas (Sanskriet) (Wikipedia)

evenementen

  • Geen evenementen